گروهی که در تولید انیمیشن های دو بعدی کار انجام میدهد

قسمت اول

http://www.aparat.com/v/bGgd1

قسمت 2

http://www.aparat.com/v/gxdED

قسمت 3

http://www.aparat.com/v/hfmMz


کارتون های مرد عنکبوتی

قسمت 1

http://www.aparat.com/v/24quv


قسمت 2
http://www.aparat.com/v/AqHeX

قسمت3
http://www.aparat.com/v/colFe

منتظر قسمت های بعدی باشید